رسیدگی به شکایات

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد فرمائید.
لطفا نشانی پست الکترونیکی خود را وارد فرمائید.
لطفا شماره تلفن همراه خود را وارد فرمائید.
لطفا شماره پلاک خودروی خود را وارد فرمائید.
لطفا موضوع مرتبط با پیام خود را انتخاب فرمائید.
لطفا موضوع مرتبط با پیام خود را انتخاب فرمائید.
Invalid Input
ورودی نامعتبر

 

 

خدمت آنی‌رو بستر پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراهی در کشور را فراهم کرده است. با این روش مردم عزیز می‌توانند بدون نیاز به توقف، تا مقصد خود با حداکثر سرعت مجاز برانند.

  • شماره مرکز تماس آنی‌رو:
    ۶۳۴۶۸۵۳۱ ۰۲۱

  • شماره سامانه پیامکی آنی‌رو: ۱۰۰۰۰۱۵۳۱

  • نشانی پست الکترونیکی آنی‌رو
    1531@aaniro.com